หน่อย

M202104110
  • Member Since,June 18, 2021
  • ชื่อ Nwe
  • อายุ 24
  • บัตรประจำตัว บัตรชมพู
  • ใบอนุญาตทำงาน Yes
  • สัญชาติ เมียนมาร์
  • ภาษาไทย พอใช้
  • ภาษาอังกฤษ ดี
  • ภาษาจีน พุดไม่ได้
  • การปรุงอาหาร ทำอาหารไม่ได้
  • ทักษะอื่น ๆ ไม่มี
  • สถานภาพ โสด
  • อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่ 4ปี
  • ปัจจุบันมีงานหรือไม่ No
  • การศึกษา โรงเรียนประถม
  • ให้พักอาศัยอยู่ในบ้านหรือนอกบ้าน Live out
  • ตอนนี้พักอยู่ที่ไหน พระโขนง ซอย 2
  • น้ำหนัก 43
  • ส่วนสูง 151
  • ภูมิลำเนา myanmar
  • สูบบุหรี่ ไม่สูบ
  • ฉีดวัคซีน covid-19 ยังไม่ได้ฉีด
  ทำงานพี่เลี้ยงเด็กมา 2 ปี ทำงานแม่บ้านมา 1 ปีครึ่ง