ดา

M202104111
  • Member Since,June 18, 2021
  • ชื่อ ดา
  • อายุ 26
  • บัตรประจำตัว พาสปอร์ต
  • ใบอนุญาตทำงาน Yes
  • สัญชาติ เมียนมาร์
  • ภาษาไทย ดี
  • ภาษาอังกฤษ พุดไม่ได้
  • ภาษาจีน พุดไม่ได้
  • การปรุงอาหาร ทำอาหารไม่ได้
  • ทักษะอื่น ๆ ไม่มี
  • สถานภาพ โสด
  • อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่ 10 ปี
  • ปัจจุบันมีงานหรือไม่ No
  • การศึกษา โรงเรียนประถม
  • ให้พักอาศัยอยู่ในบ้านหรือนอกบ้าน Live out
  • ตอนนี้พักอยู่ที่ไหน พัฒนาการ 30
  • น้ำหนัก 60
  • ส่วนสูง 155
  • ภูมิลำเนา myanmar
  • สูบบุหรี่ สูบ
  • ฉีดวัคซีน covid-19 ยังไม่ได้ฉีด
  เคยทำงานแม่บ้าน มา 5-6 ปี เคยเลี้ยงเด็กมา 3-4 ปี เคยทำร้านอาหารมา 3 ปี