ปาริ

M202104112
  • Member Since,June 18, 2021
  • ชื่อ ปาริ
  • อายุ 23
  • บัตรประจำตัว CI
  • ใบอนุญาตทำงาน Yes
  • สัญชาติ เมียนมาร์
  • ภาษาไทย พอใช้
  • ประสบการณ์ ประสบการณ์ทำงานแม่บ้านมา 4 ปี
  • ภาษาอังกฤษ ดี
  • ภาษาจีน พุดไม่ได้
  • การปรุงอาหาร ทำอาหารไม่ได้
  • สถานภาพ โสด
  • ปัจจุบันมีงานหรือไม่ Yes
  • การศึกษา โรงเรียนประถม
  • ให้พักอาศัยอยู่ในบ้านหรือนอกบ้าน Live out
  • ตอนนี้พักอยู่ที่ไหน ประตูน้ำ
  • น้ำหนัก 43
  • ส่วนสูง 151
  • ภูมิลำเนา myanmar
  • สูบบุหรี่ ไม่สูบ
  • ฉีดวัคซีน covid-19 ยังไม่ได้ฉีด
  ประสบการณ์ทำงานแม่บ้านมา 4 ปี