ชมพู่

M202104114
  • Member Since,June 18, 2021
  • ชื่อ ชมพู่
  • อายุ 30
  • บัตรประจำตัว พาสปอร์ต
  • ใบอนุญาตทำงาน Yes
  • สัญชาติ เมียนมาร์
  • ภาษาไทย ปานกลาง
  • ประสบการณ์ ประสบการณ์ทำงานแม่บ้านมา 3 ปี เคทำงานโรงเรียนอนุบาล 1 ปี
  • ภาษาอังกฤษ พุดไม่ได้
  • ภาษาจีน พุดไม่ได้
  • การปรุงอาหาร ทำอาหารไม่ได้
  • ทักษะอื่น ๆ ไม่มี
  • สถานภาพ แต่งงาน
  • อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่ 7ปี
  • ปัจจุบันมีงานหรือไม่ Yes
  • การศึกษา โรงเรียนประถม
  • ให้พักอาศัยอยู่ในบ้านหรือนอกบ้าน Live in
  • ตอนนี้พักอยู่ที่ไหน bangkok
  • น้ำหนัก 49
  • ส่วนสูง 155
  • ภูมิลำเนา myanmar
  • สูบบุหรี่ ไม่สูบ
  • ฉีดวัคซีน covid-19 ยังไม่ได้ฉีด