เมย์

M202104115
  • Member Since,June 18, 2021
  • ชื่อ เมย์
  • อายุ 30
  • บัตรประจำตัว พาสปอร์ต
  • ใบอนุญาตทำงาน Yes
  • สัญชาติ เมียนมาร์
  • ภาษาไทย ปานกลาง
  • ประสบการณ์ เคยทำงานแม่บ้าน 1 ปี เคยเลี้ยงเด็กฝาแฝด อายุ 4 ขวบอยู่มา 4 ปี
  • ภาษาอังกฤษ พุดไม่ได้
  • ภาษาจีน พุดไม่ได้
  • การปรุงอาหาร ทำอาหารไม่ได้
  • ทักษะอื่น ๆ ไม่มี
  • สถานภาพ โสด
  • อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่ 4ปี
  • ปัจจุบันมีงานหรือไม่ Yes
  • การศึกษา โรงเรียนประถม
  • ให้พักอาศัยอยู่ในบ้านหรือนอกบ้าน Live in
  • ตอนนี้พักอยู่ที่ไหน bangkok
  • น้ำหนัก 43
  • ส่วนสูง 148
  • สูบบุหรี่ ไม่สูบ
  • ฉีดวัคซีน covid-19 ยังไม่ได้ฉีด