น้ำ

M202104117
  • Member Since,June 19, 2021
  • ชื่อ น้ำ
  • อายุ 32
  • บัตรประจำตัว พาสปอร์ต
  • ใบอนุญาตทำงาน No
  • สัญชาติ เมียนมาร์
  • ภาษาไทย ปานกลาง
  • ประสบการณ์ ทำงานขายอัญมณี / ทำงานร้านอาหาร / ทำงานพาร์ทไทม์แม่บ้านมา 1 ปี
  • ภาษาอังกฤษ ดี
  • การปรุงอาหาร ทำอาหารไม่ได้
  • ทักษะอื่น ๆ ไม่มี
  • สถานภาพ โสด
  • อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่ 8ปี
  • ปัจจุบันมีงานหรือไม่ No
  • การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
  • ให้พักอาศัยอยู่ในบ้านหรือนอกบ้าน Live out
  • ตอนนี้พักอยู่ที่ไหน mbk
  • น้ำหนัก 38
  • ส่วนสูง 145
  • ภูมิลำเนา myanmar
  • สูบบุหรี่ ไม่สูบ
  • ฉีดวัคซีน covid-19 ยังไม่ได้ฉีด