รัฐมีน

M202104118
  • Member Since,June 19, 2021
  • ชื่อ รัฐมีน
  • อายุ 32
  • บัตรประจำตัว บัตรชมพู
  • ใบอนุญาตทำงาน Yes
  • สัญชาติ เมียนมาร์
  • ภาษาไทย ดี
  • ประสบการณ์ เป็นแม่บ้านมา 3 ปี
  • ภาษาอังกฤษ ดี
  • ภาษาจีน พุดไม่ได้
  • การปรุงอาหาร อาหารไทย, อาหารอังกฤษ, อาหารเอินเดีย
  • ทักษะอื่น ๆ ไม่มี
  • สถานภาพ โสด
  • อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่ 13ปี
  • ปัจจุบันมีงานหรือไม่ No
  • การศึกษา โรงเรียนประถม
  • ให้พักอาศัยอยู่ในบ้านหรือนอกบ้าน Live out
  • ตอนนี้พักอยู่ที่ไหน สุขุมวิท 71
  • น้ำหนัก 56
  • ส่วนสูง 150
  • ภูมิลำเนา myanmar
  • สูบบุหรี่ ไม่สูบ
  • ฉีดวัคซีน covid-19 ยังไม่ได้ฉีด