ซาร่า

M202104119
  • Member Since,June 19, 2021
  • ชื่อ ซาร่า
  • อายุ 37
  • บัตรประจำตัว บัตรชมพู
  • ใบอนุญาตทำงาน No
  • สัญชาติ เมียนมาร์
  • ภาษาไทย ดี
  • ประสบการณ์ มีประสบการณ์แม่บ้าน 13 ปี
  • ภาษาอังกฤษ ดี
  • ภาษาจีน พุดไม่ได้
  • การปรุงอาหาร ทำอาหารไม่ได้
  • ทักษะอื่น ๆ ไม่มี
  • สถานภาพ โสด
  • อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่ 13ปี
  • ปัจจุบันมีงานหรือไม่ No
  • การศึกษา มัธยมต้น
  • ให้พักอาศัยอยู่ในบ้านหรือนอกบ้าน Live out
  • ตอนนี้พักอยู่ที่ไหน mbk
  • น้ำหนัก 55
  • ส่วนสูง 160
  • ภูมิลำเนา myanmar
  • สูบบุหรี่ ไม่สูบ
  • ฉีดวัคซีน covid-19 ยังไม่ได้ฉีด