สา

M202104120
  • Member Since,June 19, 2021
  • ชื่อ สา
  • อายุ 24
  • บัตรประจำตัว บัตรชมพู
  • ใบอนุญาตทำงาน Yes
  • สัญชาติ เมียนมาร์
  • ภาษาไทย ดี
  • ประสบการณ์ แม่บ้านมา 3 ปีดูแลผู้สูงอายุ 3 ปี เลี้ยงเด็กมา 3 ปี
  • ภาษาอังกฤษ ดี
  • ภาษาจีน พุดไม่ได้
  • การปรุงอาหาร ทำอาหารไม่ได้
  • ทักษะอื่น ๆ ไม่มี
  • สถานภาพ โสด
  • อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่ 9ปี
  • ปัจจุบันมีงานหรือไม่ No
  • การศึกษา โรงเรียนประถม
  • ให้พักอาศัยอยู่ในบ้านหรือนอกบ้าน Live in
  • ตอนนี้พักอยู่ที่ไหน mbk
  • น้ำหนัก 48
  • ส่วนสูง 145
  • ภูมิลำเนา myanmar
  • สูบบุหรี่ ไม่สูบ
  • ฉีดวัคซีน covid-19 ยังไม่ได้ฉีด