วิสุภา

M202104121
  • Member Since,June 21, 2021
  • ชื่อ วิสุภา
  • อายุ 17
  • บัตรประจำตัว บัตรประชาชน
  • ใบอนุญาตทำงาน No
  • สัญชาติ ไทย
  • ภาษาไทย ดี
  • ประสบการณ์ ทำงานแม่บ้านที่สุขุมวิท 50 อยู่มา 3 ปี
  • ภาษาอังกฤษ พุดไม่ได้
  • ภาษาจีน พุดไม่ได้
  • การปรุงอาหาร ทำอาหารไม่ได้
  • ทักษะอื่น ๆ ไม่มี
  • สถานภาพ โสด
  • อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่ 17ปี
  • ปัจจุบันมีงานหรือไม่ No
  • การศึกษา โรงเรียนประถม
  • ให้พักอาศัยอยู่ในบ้านหรือนอกบ้าน Live in
  • ตอนนี้พักอยู่ที่ไหน สยาม
  • น้ำหนัก 42
  • ส่วนสูง 168
  • ภูมิลำเนา ไทย
  • สูบบุหรี่ ไม่สูบ
  • ฉีดวัคซีน covid-19 ยังไม่ได้ฉีด