สี

M202104124
  • Member Since,June 23, 2021
  • ชื่อ สี
  • อายุ 31
  • บัตรประจำตัว พาสปอร์ต
  • ใบอนุญาตทำงาน Yes
  • สัญชาติ เมียนมาร์
  • ภาษาไทย ปานกลาง
  • ประสบการณ์ ประสบการณ์เป็นแม่บ้าน 1 ปีกว่า ที่ทำงานโรงงานเย็บผ้า 10 ปี
  • ภาษาอังกฤษ พุดไม่ได้
  • ภาษาจีน พุดไม่ได้
  • การปรุงอาหาร ทำอาหารไม่ได้
  • ทักษะอื่น ๆ ไม่มี
  • สถานภาพ แต่งงาน
  • อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่ 13ปี
  • ปัจจุบันมีงานหรือไม่ No
  • การศึกษา โรงเรียนประถม
  • ให้พักอาศัยอยู่ในบ้านหรือนอกบ้าน Live in
  • ตอนนี้พักอยู่ที่ไหน บางบอน
  • น้ำหนัก 61
  • ส่วนสูง 150
  • ภูมิลำเนา myanmar
  • สูบบุหรี่ ไม่สูบ
  • ฉีดวัคซีน covid-19 ยังไม่ได้ฉีด