บี

M202104125
  • Member Since,June 25, 2021
  • ชื่อ บี
  • อายุ 26
  • บัตรประจำตัว CI
  • ใบอนุญาตทำงาน Yes
  • สัญชาติ เมียนมาร์
  • ภาษาไทย ปานกลาง
  • ประสบการณ์ ทำงานแม่บ้านมา 3 ปี
  • ภาษาอังกฤษ พุดไม่ได้
  • ภาษาจีน พุดไม่ได้
  • การปรุงอาหาร ทำอาหารไม่ได้
  • ทักษะอื่น ๆ ไม่มี
  • สถานภาพ หย่าร้าง
  • อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่ 8ปี
  • ปัจจุบันมีงานหรือไม่ No
  • การศึกษา โรงเรียนประถม
  • ให้พักอาศัยอยู่ในบ้านหรือนอกบ้าน Live in
  • ตอนนี้พักอยู่ที่ไหน บางบอน
  • น้ำหนัก 63
  • ส่วนสูง 140
  • ภูมิลำเนา myanmar
  • สูบบุหรี่ ไม่สูบ
  • ฉีดวัคซีน covid-19 ยังไม่ได้ฉีด