ชื่อแตงโม

M20210418
  • Member Since,June 18, 2021
  • ชื่อ ชื่อแตงโม
  • อายุ 24
  • บัตรประจำตัว CI
  • ใบอนุญาตทำงาน Yes
  • สัญชาติ เมียนมาร์
  • ภาษาไทย ดี
  • ประสบการณ์ ประสบการณ์ทำงานแม่บ้านนายจ้างคนเดียวมา 5 ปี ตอนนี้อยู่มีนบุรีว่างานอยู่คะ
  • ภาษาอังกฤษ พุดไม่ได้
  • ภาษาจีน พุดไม่ได้
  • การปรุงอาหาร ทำอาหารไม่ได้
  • ทักษะอื่น ๆ ไม่มี
  • สถานภาพ แต่งงาน
  • อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่ 7 ปี
  • ปัจจุบันมีงานหรือไม่ No
  • การศึกษา โรงเรียนประถม
  • ให้พักอาศัยอยู่ในบ้านหรือนอกบ้าน Live in
  • น้ำหนัก 46
  • ส่วนสูง 156
  • ภูมิลำเนา myanmar
  • สูบบุหรี่ ไม่สูบ
  • ฉีดวัคซีน covid-19 ยังไม่ได้ฉีด

  ประสบการณ์ทำงานแม่บ้านนายจ้างคนเดืยวมา 5 ปี